กิจกรรม : นักสืบสายน้ำคลองท่าดี
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จัดโครงการเยาวชนต้นแบบ "นักสืบสายน้ำคลองท่าดี" ในระหว่างวันที่ 13 14 20 21 และ 27 ธันวาคม 2557 ณ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - ฟังบรรยาย เรื่อง “ความเป็นมาและความสำคัญของคลองท่าดี” - ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองท่าดี - แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองท่าดี” - นำเสนอผลงานกลุ่ม - กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนความสมบูรณ์สู่คลองท่าดี” - กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ชุมชนรักษ์คลองท่าดี” - ประเมินผลการดำเนินงาน - สรุปผลการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมาช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557    อ่าน 723 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**