ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน