เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนาตำบลไชยมนตรี แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 132 คน