ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์-มะม่วงขาว หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ - มะม่วงขาว หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 391 หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,173 ตารางเมตร ถมขยายพื้นทางด้วยดินลูกรัง จำนวน 16 ลูกบาศก์เมตร ถมหินคลุกขยายพื้นที่ ปรับพื้นทางเดิมและไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60*1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีกำหนด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน