ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ขอประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน