ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน