ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ก.ค. 2564
2 ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ก.ค. 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 พ.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 เม.ย. 2564
5 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 เม.ย. 2564
6 รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 เม.ย. 2564
7 สรุปรายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 เม.ย. 2564
8 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 เม.ย. 2564
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง/การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 เม.ย. 2564
10 สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37