ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ม.ค. 2563
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ม.ค. 2563
3 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 ธ.ค. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ธ.ค. 2562
5 รายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 พ.ย. 2562
6 รายการผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 พ.ย. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ต.ค. 2562
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ต.ค. 2562
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ต.ค. 2562
10 รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27