ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 พ.ค. 2563
2 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 เม.ย. 2563
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 เม.ย. 2563
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 มี.ค. 2563
5 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 มี.ค. 2563
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.พ. 2563
7 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ม.ค. 2563
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ม.ค. 2563
9 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 ธ.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28