กระดานประกาศ/คำสั่ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
461
13 มี.ค. 2561
2 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ถนนสายอบต.-หนองบัว ดาวน์โหลดเอกสาร
298
13 มี.ค. 2561
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
536
28 ก.พ. 2561
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
07 พ.ย. 2560
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
10 ก.พ. 2560
6 คำสั่งการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
389
10 มี.ค. 2559
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรือง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
595
29 ต.ค. 2558
8 ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
10 ต.ค. 2557
9 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
10 ต.ค. 2557
10 คำสั่งอบต.ไชยมนตรี ที่ 77/2557 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
804
11 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11