ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 ก.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ก.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ (บ้านลุงหมิก) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ก.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหว้าเทียน - หว้ายาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ก.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบุญทวี หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ก.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนบเตียน - วังรัก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ก.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน ๒ - ทุ่งทิศพรหม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ก.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบัว - ชลประทาน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ก.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดเสาร์ - ใต้ม่วง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ก.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ - หนองสองเมือง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42