ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 ม.ค. 2563
2 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
12 ธ.ค. 2562
3 ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
12 พ.ย. 2562
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ต.ค. 2562
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ก.ย. 2562
6 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์-มะม่วงขาว หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ก.ย. 2562
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์-มะม่วงขาว) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 ส.ค. 2562
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ส.ค. 2562
9 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 ส.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30