ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 พ.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 พ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้บริหาร/รองผู้บริหาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 พ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 พ.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 พ.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี (จำนวน ๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 พ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 พ.ค. 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35