หน้าแรก

6 มกราคม 2565 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564
28 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
27 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กค ๘๙๐๑ นศ และ ทะเบียน บห ๕๔๙๔ นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งกันสาดหลังคาเมทิลชีท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 12

RSS ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ประกาศผู้เสนอราคา

“ เป็นตำบลที่มีการพัฒนาทุกด้าน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ”