หน้าแรก

29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(จัดเตรียมสถานที่) สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(จัดเตรียมสถานที่) สำหรับโครงการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทท้องถิ่น นศ.ถ.82-018 จากสายน้ำพุออก ถึงสายทุ่งทิศพรหม บ้านน้ำพุ-ทุ่งทิศพรหม หมู่ที่ 4-5 ตำบลไชยมนตรี
21 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 8

RSS ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ประกาศผู้เสนอราคา

“ เป็นตำบลที่มีการพัฒนาทุกด้าน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ”