สำนักงาน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร.0-7580-9614 , 08-6470-8484 โทรสาร.0-7580-9614

Web Site :WWW.CHAIMONTREE.GO.TH