ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 07580-9614  08-6470-8484 โทรสาร : 07-7580-9614

ติดต่อสอบถาม อบต.ไชยมนตรี