ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเดือนกันยายน


สขร.กันยายน 64