ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  

ดาวน์โหลดไฟล์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป