ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหว้าเทียน – หว้ายาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหว้าเทียน – หว้ายาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหว้าเทียน - หว้ายาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง