ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนเนม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนเนม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

CCF_000342