ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ค่าประชาสัมพันธ์) สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ค่าประชาสัมพันธ์) สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

CCF_000347