ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

CCF_000349

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง