ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทท้องถิ่น นศ.ถ.82-018 จากสายน้ำพุออก ถึงสายทุ่งทิศพรหม บ้านน้ำพุ-ทุ่งทิศพรหม หมู่ที่ 4-5 ตำบลไชยมนตรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทท้องถิ่น นศ.ถ.82-018 จากสายน้ำพุออก ถึงสายทุ่งทิศพรหม บ้านน้ำพุ-ทุ่งทิศพรหม หมู่ที่ 4-5 ตำบลไชยมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


ราคากลาง_1


ราคากลาง_2


ราคากลาง_3


ราคากลาง_4