ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

CCF_000374