ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ถนนสายอบต.-หนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.82-001
สายอบต. – หนองบัว หมู่ที่ 1 , 3 ตำบลไชยมนตรี  ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.  ณ บริเวณถนนสายอบต. – หนองบัว หมู่ที่ 1 , 3 ตำบลไชยมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.82-001