ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.82-002 สายหนองบัว – ศาลาใหม่  หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลไชยมนตรี  ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณถนนสายหนองบัว – ศาลาใหม่  หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลไชยมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์

การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.82-002