พิธีมอบประกาศณียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไชยมนตรี

7 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไชยมนตรี รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 จำนวน 40 คน
มีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช.
นายสมชาย เกตุชาติ ส.อบจ เขตอำเภอเมือง นายมงคล ภักดีสุวรรณ ปลัดอาวุโส ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
ก่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรมีชุดการแสดงของนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 อาสามสมัครสาสมัครสารณสุข (อสม) และนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองบัว

ดาวน์โหลดไฟล์