เครื่องแกงสมุนไพร ไร้สารพิษ

กลุ่มแม่บ้าน 55/1 ม.3 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช
ประธาน นางสรัญญา ไชยฉิม
นางวัลภา พุทธพฤกษ์ 08-6682-2715
อบต.ไชยมนตรี 08-6470-8484

ดาวน์โหลดไฟล์