โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชการกุศลน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรคต พระบาทสามเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาลำน้ำ
คลองท่าดี หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมือง
ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลไชยมนตรีและประชาชนจิตอาสา

ดาวน์โหลดไฟล์