หน้าแรก

3 กันยายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ทะเบียน ๘๑-๕๕๓๙ นศ) จำนวน ๑๒ รายการ
31 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
26 สิงหาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๒-๐๑๔ สายหนองบัว – นาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งทิศพรหม ตำบลไชยมนตรี
26 สิงหาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๒-๐๑๙ สายนากก – ไผ่หนาม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ ตำบลไชยมนตรี โดยวิธ
1 2 3 4 5 6 7

RSS ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ประกาศผู้เสนอราคา

“ เป็นตำบลที่มีการพัฒนาทุกด้าน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ”